Felsökning / Tips vid montering Turboshop Sweden

Felsökning / Tips vid montering Turboshop Sweden AB


Vid montering av ett nytt / annat /  begagnat turboaggregat så finns det några saker som är viktiga att  tänka på.

 Har den Gamla turbon gått sönder så måste man först och främst veta varför detta har hänt.

 Annars är risken stor att samma sak händer med den nya turbon.

Innan montering

 • Gör rent luftfilterbox om sådan finns
 • Gör rent eller byt luftfilter
 • Kontrollera insugskanaler från läckage
 • Är olja in ledningen gammal?
 • Gör rent vevhusventilation och kontrollera så att den inte är igensatt.
 • Byt motorolja och oljefilter

Montering

 • En ny / begagnad turbo skall alltid smörjas med olja så den har en oljefilm direkt vid uppstart.
 • Monteras en glidlagrad turbo -se till så fullt oljetryck finns från huvudkanal.
 • Monteras en kullagrad turbo -se till så en oljerestriktor är monterad
 • Använd nya stålpackningar -inte packning på tub
 • Använd inte gängtejp på olja in adapter
 • Droppa i olja i turbons oljeinlopp innan uppstart

Uppstart 

 • Kör upp oljetryck innan motorn startas
 • Kontrollera eventuellt läckage på tomgång

Felsökning

Inget / dåligt laddtryck
Luftläckage
Öppen / slapp wastegate
Wastegatestyrning fungerar ej
Vakuumläckage

Rök från avgaser
- För mycket olja i lagerdelen pga. olika anledningar
För högt oljetryck
Dålig evakuering / oljeretur
Dålig vevhusventilation
Fel vinkel på oljeretur

Olja i tryckrör
- För mycket olja i lagerdelen pga. olika anledningar
För högt oljetryck
Dålig evakuering / oljeretur
Dålig vevhusventilation
Fel vinkel på oljeretur

                                                                          

 

 

Vanliga orsaker till turbohaveri

 

Mottryck

Avgasmottryck  närmar sig eller blir större än motorns överladdning. Detta kan  resultera i snedbelastning på lagerytor och gör smörjning av lagerdelen  svårare. Om mottrycket överstiger laddtrycket så kommer turbon slitas i  förtid och i värsta fall gå sönder.


Vevhustryck

Högt  vevhustryck är vanligt vid trimmade motorer. Detta höga vevhustryck  motarbetar turbons returflöde av olja tillbaka till motor. Oljereturen  arbetar inte med något tryck utan rinner enbart tillbaka till motor och  därför måste det vara fritt flöde utan vevhustryck som motarbetar  returflödet.


Har man högt vevhustryck så kan inte oljan evakuera  turbon rätt väg genom oljereturen utan trycks då ut genom packningar och  hamnar i tryckrör, inloppsrör och ut i avgashuset och resulterar i alla  av dessa fallen med extra mycket avgasrök. Även kallad blårök och  oljerök då oljan till slut tar vägen genom motorn.


Dimensionering oljeretur

Som  redan nämnt ovan så arbetar inte turbons oljeretur med tryck utan skall  bara ha ett fritt flöde till motor. Därför är det viktigt att ha en  ordentligt dimensionerad oljeretur då oljan fritt kan flöda tillbaka  till motorn. Vid en glidlagrad turbo så är detta extra viktigt då det är  stora mängder olja som skall evakueras. Detta är även viktigt vid  kullagrad turbo men då behöver man inte ha lika stor returledning.


Misslyckas man vid dimensionering av oljereturen så får man samma följdfel som vid för högt vevhustryck.


Lutning på oljeretur

Mycket  lutning på oljereturen medför samma problem som vid högt vevhustryck  och för liten oljeretur då oljan inte kan rinna tillbaka till motorn nog  effektivt.


Dimensionering oljematning

Glidlagrad turbo

 En glidlagrad turbo skall ha oljetillförsel från motorns huvudledning  då den behöver ha oljetryck. Detta kan liknas vid motorns vev och  ramlager som också behöver tryck för att behålla en oljefilm mellan  fasta och rörliga delar.


Kullagrad turbo

 En kullagrad turbo skall inte jobba under tryck. Den skall bara droppas  med olja så den är smord. Den skall inte ha oljetryck. Därför monterar  man en oljerestriktor på en kullagrad turbo.


En kullagrad turbo som får oljereyck kommer få samma fel som vid högt vevhustryck och feldimensionerad oljeretur.


Skräp i olja

Att  skräp i olja skulle förstöra turbo och inte motorlager låter kanske  otroligt men detta är vanligare än man tror. Detta på grund av olika  anledningar.

Ett – man har gängtejp/låsning på sin NPT gänga på oljematningen så gängtejpen följer med in i lagerdelen.


Två  – Turbons lagerdel är mycket känsligare än de kraftiga lager som sitter  i motorn. Turbon är väldigt precis och minsta avvikelse kan ge problem.


Tre – Vid tillverkning av oljematningens slang så finns ytterligare en felkälla till varför skräp kan hamna i turbon.


Skräp  i oljan gör så att lagret skadas. Oftast så oljan kan ta annan väg än  genom oljereturen med läckage som liknar ett högt vevhustryck. Även  lagrets smörjning kan bli lidande då oljetrycket inte bibehålls då olja  kan läcka flera vägar.


Oljetryck

Ett  för lågt oljetryck gör så att en glidlagrad turbo gå sönder ganska  omgående då den behöver ordentligt oljetryck. Detta gäller även en  kullagrad turbo men den skall inte ha tryck utan bara droppar som ser  till att hålla lagret smort. Oavsett vilken turbo man har så skall man  säkerställa korrekt oljetryck och sedan justera detta om man har en  kullagrad turbo.


Skräp i tilluften

Ofta  är det svårt att hålla helt rent vid montering av bildelar och i detta  falle turboaggregat och inlopp. Det är dock helt nödvändigt då skräp som  kommer in i inloppsrör när turbon snurrar kan ge stora skador på  kompressorhjul med följdfel som obalans och oljeläckage. Detta leder  ibland till turbohaveri.


Övervarvning

Turbon övervarvas helt enkelt så både turbinblad och lagerdel tar skada.   


Vi på Turboshop Sweden AB hjälper många garanti företag i Sverige med felsökningar och har ni bekymmer med er turbo som gång på gång gör sönder hjälper vi er gärna att fastställa felorsak.


Vi gör feldiagnoser dagligen och vi jobbar på Timdebitering när man anlitar oss för detta.


Maila in till [email protected] om ni önskar att anlita oss för denna tjänst.