Garantiförfrågan

Garanti information för Turboaggregat
Reparation eller utbyte av turboaggregat med material-, konstruktions- eller tillverkningsfel täcks kostnadsfritt i tre år från fakturadatum. Observera att garantin inte täcker eventuella fel som uppkommit efter att fordonet har blivit optimerad. Garantin omfattar inte heller andra kostnader såsom demontering eller montering. Vänligen notera att inga garantiarbeten får utföras utan Turboshop Sweden AB´s tillåtelse.
Observera att vi inte ersätter kostnader för reparation av felaktiga varor hos andra verkstäder. Vi ansvarar inte heller för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd av personskador, skador på egendom eller förmögenhetsskador som inte rör våra levererade varor. Vi påminner även om att garantin inte gäller om turbon har demonterats innan garantiarbetet utförs av Turboshop Sweden AB.