Turboskador

Olika anledningar:

Oljeretur

Oljereturen måste ha ett fritt flöde från turboladdaren till motorn. Det är viktigt att ha en ordentlig oljeretur som är varken för liten eller för stor med rätt vinkel. Detta är extra viktigt för glidlagrade turboladdare. Stora mängder olja måste kunna lämna turboladdaren. Också viktigt för kullagrade aggregat, men då behöver man inte ha lika stor oljeretur. Fel storlek på oljereturen kan leda till för högt vevhustryck.

Lutningen på oljereturen

Lutningen på oljeteruren är viktig eftersom det kan också leda till högt vevhustryck då den kan inte göra sig av med oljan om lutningen är för hög. En för liten oljeretur kan orsaka samma problem.

Dimensionering på oljematning

Glidlagrade aggregat

Glidlagrade aggregat ska ha bra oljetryck, eftersom det krävs mer än för kullagrade aggregat.

Kullagrade aggregat

Kullagrade aggregat ska inte jobba under högt tryck. Oljerestriktor är ett måste på en kullagrad turbo, eftersom den inte behöver lika mycket oljetryck för att smörja.


Partiklar i olja

Partiklar i oljan är en vanlig orsak till turboskador på grund av olika faktorer. Gängtejp på olja in nippeln riskerar att följa med in i turboladdaren. Lagerdelen i turbon är mycket känsligare än vad man tror. Om något inte stämmer kan det orsaka skador. Oljematningens slang kan gå sönder eller släppa material som sedan går in i lagerdelen. Partiklar i oljan kan skada lagren och oftast tar oljan en annan väg än genom oljereturen som den egentligen ska. Detta kan orsaka samma problem som för högt vevhustryck. Även smörjningen av lagren kan bli lidande om oljetrycket är instabilt.

Oljetryck

Lågt oljetryck kan orsaka skador på glidlagrade aggregat ganska snabbt eftersom de behöver högt oljetryck. Samma sak gäller för kullagrade aggregat, men de behöver inte lika mycket olja för att smörja. Oljerestriktor är ett måste på en kullagrad turbo. Oavsett vilken typ av turboladdare man har, är det viktigt att övervaka oljetrycket.


Avgasmottryck

När avgasmottrycket närmar sig eller överstiger motorns laddtryck kan det orsaka felbelastning på lagerdelarna samt försämrad smörjning. Om mottrycket överskrider motorns laddtryck kan turboladdaren slitas ner fortare och i värsta fall gå sönder relativt snabbt.


Vevhustryck

För högt vevhustryck är vanligt bland trimmade motorer och motverkar turboladdarens returflöde av olja tillbaka till motorn. Oljereturen måste ha fritt flöde utan vevhustryck som motarbetar oljereturens flöde. Om vevhustrycket är för högt kan inte oljan lämna turboladdaren på rätt sätt genom oljereturen utan istället tryckas ut genom tryckrör, inloppsrör och ut i avgashuset. Detta resulterar i extra mycket avgasrök, även kallat "blårök".


Övervarvning

Turboaggregatet kan övervarvas om till exempel en insugningsslang går sönder. Detta kan orsaka skador på turboladdaren, som trasigt kompressorhjul, vilket sedan leder till obalans och skador på både turbinhjul och lagren.


Skräp i inloppsluften

Skräp som kommer in i inloppsröret när turboladdaren snurrar kan orsaka enorma skador på kompressorhjulet. Följdskadorna blir obalans och eventuellt oljeläckage, vilket oftast leder till turboskador.