Om VNT Turbo

Om VNT Turbo

VNT (Variable Nozzle Turbine) är en metod med ledskenor för att reglera laddtrycket. Metoden har utvecklats för att få snabb respons från låga varv, utan att behöva förlora effekt på högre varv.

Pådrivande har varit dom skärpta avgasreningskraven för dieselmotorer i personbilar, som fordrar att laddningstrycket kommer från låga varv.

Med VNT-teknik kan man få en turbo som arbetar från låga varv, men som fortfarande ger hög effektivitet i det övre varvregistret. Man får också en mjuk övergång från det oladdade området till det överladdade.


Garrett Motion utvecklade den moderna VNT-tekniken

Garret Motion har utvecklat den moderna VNT-tekniken, och hade ett visst försprång på området i början. Man har levererat över 50 miljoner VNT-turbo runt om i världen.

Finns ett stort antal applikationer med VNT-funktion, speciellt till lätta fordon.

Övriga tillverkare (Borgwarner, Holset,IHI, Mitsubishi) har utvecklat liknande lösningar, och har produkter med denna funktion ute på marknaden (VTG, VVT, VG).


VNT POLICY

Garrett Motion har tagit beslutet att VNT-turbo endast skall säljas som nya enheter. Dom kommer inte att sälja delar till VNT-turbo, och det är inte tillåtet att reparera.

Orsaken till detta är att enheterna är högst komplexa och fordrar injustering i flödesbänk för att rätt funktion och livslängd skall kunna garanteras. Utan denna utrustning för flödesmätning och kalibrering, och utan tillgång till nya originaldelar, är det omöjligt att åstadkomma ett fullgott resultat.

Garrett tillverkar sedan en bra tid tillbaka REMAN serie på många aggregat. Dom renoverar dessa VNT aggregat själva och kan på så sätt hålla nere priset till kund samt att det är samma garantier som på nya aggregat.

 Det är fortfarande ett bytessystem, gamla stommen skall sändas in till oss. Det ingår i Garretts VNT-policy att begära stommarna i retur. Man känner bland annat igen en VNT-turbo genom att den har ett V i modellbeteckningen, t ex GT1749V. Dessutom kan man se på aggregatet att actuatorn (wastegaten) är monterad 90º mot turbons längdriktning. På en vanlig turbo sitter den i längdriktning.